TS.BSCKII Phạm Hưng Củng
Phó chủ tịch kiêm Tổng thư ký Hiệp Hội thực phẩm chức năng Việt Nam
Cố vấn chuyên môn Dược Phẩm Nhất Tâm
043 5659622
Đặt câu hỏi cùng chuyên gia

LIÊN HỆ
CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO DƯỢC NHẤT TÂM